Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

NaTasha C.

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years of preschool.
4 years of kindergarten.

Sở thích: Education, music, sports, current events and crafting.

Giáo dục: Associate degree
TESOL certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: