Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mymoena P

Nghề nghiệp: House executive

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year TEFL

Sở thích: reading, swimming, baking, interacting with different people and learning different cultures etc

Giáo dục: Rocklands secondary school (matric)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)