Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mio Z

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years teaching mostly teenagers and adults.

Sở thích: I love traveling, hiking, games, and reading!

Giáo dục: I studied art and English at university.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: