Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mike Blue

Nghề nghiệp: Author and English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English to children in Indonesia and for three months I taught Vietnamese children English in after-school classes

Sở thích: Surfing, writing, beach volleyball and jungle trekking.

Giáo dục: Bachelor of Commerce, The University of Queensland

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng In-đô-nê-xia (Hội thoại)

Video Hồ sơ: