ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Michelle Regius

อาชีพ: Graduate Student

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have experience tutoring French, Sanskrit, and English as a second language.

ความสนใจ: - Music! Playing guitar, piano, harmonium, and singing
- Exercise! Practicing yoga, dancing, and running

การศึกษา: Miss Porter's School 2010
University of Maryland, College Park 2014
- Bachelor of Arts in Spanish Language, Literature, and Culture with a concentration in Professional Contexts
- Minor in French Studies
Loyola Marymount University, Anticipated 2017
- Master of Arts in Yoga Studies (Hindu theology, Sanskrit)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฝรั่งเศส (พูดได้คล่อง), สเปน (สนทนาแบบธรรมดาได้), สันสกฤต (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: