ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Michelle Lane

อาชีพ: Event Planner

ประสบการณ์ด้านการสอน: I home schooled my 6 kids and teach community classes in Emergency Preparedness.

ความสนใจ: I love cooking, entertaining, trail running and learning how to be crafty.

การศึกษา: I studied psychology at the Snow College.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)