Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Merima C

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have more than 3 years of teaching experience

Sở thích: meeting new people and sports

Giáo dục: Bachelor of Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)