Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Maynah Goble1

Nghề nghiệp: ESL teacher, copy editor, proofreader

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching ESL for 5 years in China, South Korea and the USA.

Sở thích: Yoga, hiking, music, writing, travel

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)