ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Maynah Goble1

อาชีพ: ESL teacher, copy editor, proofreader

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching ESL for 5 years in China, South Korea and the USA.

ความสนใจ: Yoga, hiking, music, writing, travel

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)