ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Max Beck

อาชีพ: Client Relations Account Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: I've taught people how to exercise and teach people constantly within my organization on how to communicate professionally!

ความสนใจ: Sports, Bodybuilding, weightlifting, fitness, food, traveling, culture, animals

การศึกษา: Northeastern University, Public & Organizational Communication

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: