Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Matthew Edwards

Nghề nghiệp: Freelance Digital Business Analyst

Kinh nghiệm giảng dạy: None

Sở thích: Music, movies, video games, archery, photography

Giáo dục: University of Auckland
Bachelor of Commerce - Management and International Business

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)