Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mary J

Nghề nghiệp: Customer Service Agent

Kinh nghiệm giảng dạy: I have worked as a substitute teacher from grades preschool to 12th

Sở thích: Deep Sea Fishing, Dancing, Swimming,exercising, eating healthy, beauty, sewing and crafting.

Giáo dục: University of Alabama in Birmingham and studied Criminal Justice.
Alabama A&M University and studied Fashion Design and Business

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Cơ bản), Tiếng Pháp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: