ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Marvey Kelechi C

อาชีพ: Missionary Doctor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught online for several years. I also travel around the world teaching people. It is my passion

การศึกษา: University of Maryland Baltimore county, Poznan medical sciences,

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: