Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Margaret B

Nghề nghiệp: Consultant

Kinh nghiệm giảng dạy: English
Seminars
Drafting

Sở thích: Travel
Read mysteries and historical novels
Volunteering

Giáo dục: Howard University, Washington D.C.
Bachelor of Architecture

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: