Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Marc As

Nghề nghiệp: Systems Engineer

Kinh nghiệm giảng dạy: Working at a community center teaching kids how to assemble computers

Sở thích: Cooking, Soccer, Rugby

Giáo dục: Bachelors degree in Computer Science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)