ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mame W

อาชีพ: Writer and Editor

ประสบการณ์ด้านการสอน: TEFL certified
Tutored at the high school (teenage) and college/university levels

ความสนใจ: I love learning new things.
Travel
Writing
Cooking
Arts
World history
Current events

การศึกษา: Graduated from Northeastern University in Boston, MA where I received a pre-law degree that I have never used. Ask me about it!

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: