Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Maleah H

Nghề nghiệp: Elementary English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: working as a native English teacher in South Korea for grades 3-6

Sở thích: music
travel
painting and drawing

Giáo dục: Bachelors of science in Biomedical Science from UNCP
TEFL
TEFL for young learners
TEFL for online teaching

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: