Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Maddy MNZ

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Two years of teaching high school conversation - ages 13 - 18
Six months teaching basic English in a private kindergarten - ages 1.5 - 5

Sở thích: Music, film, television, travel, nature, socializing, current events, the environment

Giáo dục: 120 hour TESOL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: