Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mabel Lar

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 15 years of teaching
Elementary Teacher
ESL teacher
Adult ESL Teacher

Sở thích: Traveling
Baking
Cooking
Theater
Sports

Giáo dục: University of Calgary
Bachelors of Arts in Sociology
Bachelors of Arts in Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: