ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lynette Savage

อาชีพ: Accountant

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught business people effective English business to business

ความสนใจ: Horticulture
Speech development

การศึกษา: Educated in Zimbabwe under the British Cambridge system

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)