ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lyn Parakeet

อาชีพ: ESL professor, EFL Trainer, Florist, Business Marketing...

ประสบการณ์ด้านการสอน: - International preschool ESL teacher
- English Academy
- Private ESL/IELTS students
- Online English School Contractor ESL

ความสนใจ: Music, art, literature, business, travel, food, nature, sports, health, family, politics, beauty, beliefs.

การศึกษา: Sociology is my field of study. I enjoy speaking about diverse topics and exchanging opinions and ideas.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: