ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lyn Cob

อาชีพ: Executive Assistant

ประสบการณ์ด้านการสอน: Tutoring First Aid
Teaching Anatomy & Physiology

ความสนใจ: Keeping fit and active

การศึกษา: Batchelors Science

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)