Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lina NY

Nghề nghiệp: Photographer

Kinh nghiệm giảng dạy: I currently teach Portuguese children and adults English.

Sở thích: Photography, poetry, art, painting, travel, philosophy, literature, filmmaking, yoga, meditation, self-love

Giáo dục: New York University, B.A. in Liberal Arts

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung Quốc (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: