Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Laura Bu

Nghề nghiệp: Digital marketing manager

Kinh nghiệm giảng dạy: Informal - Language exchange classes

Sở thích: Music, running, art, design

Giáo dục: UK GCSE system
UK City and Guilds apprenticeship

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: