Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kimmy Hendrix

Nghề nghiệp: Freelance English Tutor & Music Educator

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 years

Sở thích: Music. Travel. Film. Reading. Cooking. Art. Veganism.

Giáo dục: Bachelor of Music

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)