Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kevin Edward

Nghề nghiệp: Software Developer

Kinh nghiệm giảng dạy: I have a TEFL Certificate and previous experience tutoring Java programming.

Sở thích: Reading, Traveling, Muay Thai, Computer Programming

Giáo dục: Bachelor's Degree in Business Administration (Accounting & Finance), Northeastern University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)