Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kelly Grace

Nghề nghiệp: French teacher, middle school

Kinh nghiệm giảng dạy: I'm starting my 17th year teaching French in a middle school.

Sở thích: Reading, cooking, traveling, watching movies/tv, hiking, bicycle riding, and spending time with friends.

Giáo dục: University of Wyoming, BA in French/
Lesley University
MA in Teaching

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: