ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kelly Grace

อาชีพ: French teacher, middle school

ประสบการณ์ด้านการสอน: I'm starting my 17th year teaching French in a middle school.

ความสนใจ: Reading, cooking, traveling, watching movies/tv, hiking, bicycle riding, and spending time with friends.

การศึกษา: University of Wyoming, BA in French/
Lesley University
MA in Teaching

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: