Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kay L

Nghề nghiệp: Full time Degree Student and Radio presenter

Kinh nghiệm giảng dạy: age 11+ students teaching conversational English skills.

Sở thích: Reading, Academic and Creative writing, Gaming, Current affairs, The Arts, Broadcast media.

Giáo dục: 10 G.C.S.E's grade C and above
BA (Hons) English Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: