Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Katie Liechti

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Elementary & Middle School
5th grade
7th Grade

Sở thích: Art- illustration, painting, photography
Baking
Traveling
Eating- Love to try new restaurants

Giáo dục: Grand Canyon University- Masters
California State University Northridge- Bachelors

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)