Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Katelyn J

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10+ years of teaching experience as an English Language Arts, Leadership, and theater arts teacher

Sở thích: Cooking, travel, reading, dog training. the universe

Giáo dục: Masters of Education at Concordia University in Oregon.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)