ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kari UCan

อาชีพ: Canadian English: University,College, Immigration/Settlement, Cultural, Tourism, ...

ประสบการณ์ด้านการสอน: IELTS. Canadian Immigration / Settlement . Business/Career (Interview,Resume,Cover Letter). EAP (University,College,K-12). Cultural Immersion. Travel/Tourism .

*For my IELTS course, you will need to use a laptop for all skills.

ความสนใจ: Writing, Arts & Media, DIY Projects, Culture & Heritage, Science & Technology, Nature & Science. Earth & Environment . International Business. Time & History, ...

การศึกษา: Canadian University, International College/CEGEP, Technical/Trade College

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: