Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Karen Key

Nghề nghiệp: Physical and Health Education Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 plus years

Sở thích: working out, spinning, travel, and cooking

Giáo dục: Masters in Physical Education.
BS in Health and Physical Education
Post Graduate work in Special Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)