Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Justina S

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 plus years in language schools, private lessons and volunteering

Sở thích: Traveling, coffee, meeting new and interesting people

Giáo dục: Ashford University
Bachelor of Social Science
CETLA certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: