ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Julia MF

อาชีพ: Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have 3 years experience tutoring children and young adults English, Math, and Science. I also have 1 year experience teaching children from the ages 3 - 10 english online.

ความสนใจ: Art, Travel and Food.

การศึกษา: I went to Bowie State University where I studied Biology.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)