Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joy Runzel

Nghề nghiệp: Teacher; published author; relationship coach.

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching adult learners; providing communication training to teachers; counseling adults, teens, and children.

Sở thích: German Shepherds;
Reading;
Writing;
Dancing

Giáo dục: TEFL, 120 hours, Premier TEFL

Master of Science, Psychology;

Bachelor of Arts, Psychology;

Juris Doctorate, Law

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: