Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joshua White

Nghề nghiệp: College Graduate Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Online ESL Teacher (2014-2016), ESL Teacher - Costa Rica (2013-2014)

Sở thích: Volleyball, eating out with friends, Spanish, education, wine

Giáo dục: UC Irvine, Irvine, CA, USA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: