ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jordan Maniquis

อาชีพ: Data Conversion Specialist

ประสบการณ์ด้านการสอน: Volunteering as helper in children's classes in church, mentoring new hires, training clients on new payroll software

ความสนใจ: -Sports - NBA, American Football, Baseball
-Spending time with family and friends
-reading
-exercising

การศึกษา: Bachelor's degree in Accounting from Kean University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)