Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joni W

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Middle School English/Language Arts/Reading Teacher - 25 years

Sở thích: Painting, reading, writing

Giáo dục: Cal State East Bay - Hayward CA - Human Development
Cal State East Bay - Hayward, CA - MS
in Curriculum
Holy Names College - Oakley, CA - Multiple Subject Credential
Cal State East Bay - Hayward, CA - Reading Specialist Credential & MS in Reading Instruction

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: