Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joan Skolte

Nghề nghiệp: English TESOL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Hujiang Hitalk Audlt Audio - 1 month, CELTA Classroom - Elem, Intermediate, Advanced - 1 month, Technical Publications presentations for new hire pilots - 8yrs, Homeschool Educator & Coordinator - K-10th grade.

Sở thích: Aviation, travel, animals, education, cooking, snorkeling, camping, scuba diving, technical publications, home renovation, country life/city life,

Giáo dục: BS Aviation Management, St Cloud, Minnesota, USA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)