Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jill Fo

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been an English teacher for 5 years..

Sở thích: Animals, Beach, Shopping, Listening to music and exercising.

Giáo dục: I have done my diploma in Management and Teflon certificate in teaching

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: