Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jessica Ralston

Nghề nghiệp: Art Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 years teaching Art to K-8th grade ESL students
1 Year teaching English online

Sở thích: Art, Music, Bicycles, Gardening, Cooking and Outdoor Activities.

Giáo dục: Bachelor's Degree in Art Education K-12
TEFL Certified
Special Needs Minor

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)