Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jeni T

Nghề nghiệp: Writer/ English Instructor/ Sales Agent

Kinh nghiệm giảng dạy: English as a Second Language Teacher - levels: from beginners to advanced
Tutor - English, Math, Reading, Essay Writing, Spanish, Management.
Instructor - Advanced Creative Writing
Director of International Business
Sales/ Marketing Manager

Sở thích: Languages - English, Spanish, French, German, Patois (dialect)
Writing - fiction, non-fiction
Business - Management, Marketing

Giáo dục: TESOL Certificate (Teaching of English as a Second Language)
BA - International Business and Foreign Languages,,
MA English Literature / MBA Marketing
MA Creative Writing / MA Spanish

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Pháp (Hội thoại), Tiếng Đức (Cơ bản)

Video Hồ sơ: