ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

James Marshall

อาชีพ: Product Designer

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching in Vietnam for 6 months. I have taught all ages and abilities.

ความสนใจ: Rock Climbing
Table Tennis
Tennis
Football
MartialArts
Photography
Technology

การศึกษา: I obtained a BA (Hons) in 3D Product Design at The University of Wales.
TESOL Teaching Certificate

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: