Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jade EN

Nghề nghiệp: English Teacher/Tutor; Carer; Cook; nursing student

Kinh nghiệm giảng dạy: English tutoring - 3 years +

Sở thích: Cooking; baking; Taekwondo; walking, movies, writing, hiking, learning new things.

Giáo dục: Graduate Diploma in Creative Writing
Bachelor of Arts (Communications
Bachelor of Arts (TESOL)
Certificate IV in Training and Education
Current 2nd year nursing student (Registered Nursing)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: