ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Irene Hill

อาชีพ: Freelance writer and waitress

ประสบการณ์ด้านการสอน: None.

ความสนใจ: Language and linguistics, history, anthropology, archaeology, paleontology, nerd culture, art and art history, politics, music, vocal arts, psychology, sociology, literature, gender studies, religious studies, geology

การศึกษา: I have a GED; however, when I was in high school I excelled in all AP classes, including various English courses. I've studied English grammar and phonetics and French formally, and Dutch and general linguistics independently. I have some higher education from Lyon College, where I studied French and music, but never graduated. Language is one of my passions and I continue to study on my own.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: