Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ian Ba

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years as an English teacher

Sở thích: Literature, Writing, Sports, Music, Hiking, Travel

Giáo dục: BA English
M.Ed. Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)