Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hannah Porter

Nghề nghiệp: Early Childhood Education Certification

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 years Pre-Kindergarten Teacher
1 year Online English Teacher

Sở thích: Music, Art, Dogs, Food

Giáo dục: Gaither High School Diploma,
DCF Early Childhood Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)