Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Graham H

Nghề nghiệp: Screenwriting Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Over ten years of teaching ESL in South Korea.

I also now teach screenwriting at Ohio University.

Sở thích: Films, Sport, Art,

Giáo dục: BA English Literature and Film Studies
(Currently) MFA Filmmaking.
TOESL (120 Hours)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: