Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Grace Lynn S.

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: (3.5 years) English Tutor for students; (5 years) Language Exchange Partners; (4 years) Conversation Partners with International students

Sở thích: Culture, Arts/ Crafts, YouTube, Cooking, Language Acquisition, Asian Studies and music, Kpop, Kdramas, badminton

Giáo dục: Speech-Language Pathology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung Quốc (Cơ bản)

Video Hồ sơ: